Опасните язовири във Врачанско са 12, ..." /> Официално: 12 опасни язовира във Врачанско – vestitel.info

Новини

Публикувано на August 1st, 2017 | от Vestitel

0

Официално: 12 опасни язовира във Врачанско

Опасните язовири във Врачанско са 12, а експертен технически съвет ще трябва да реши каква ще е съдбата им. Това съобщи на среща с общински кметове областният управител Малина Николова. Пред градоначалниците губернаторът огласи резултатите от извършената проверка на всичките 88 водоеми в региона.

Инспекцията показва, че едва 11 язовира са изправни в техническо и конструктивно отношение. 28 са с разрушен преливници като 6 от тях са в община Борован, 3 в Бяла Слатина, по 8 във Враца и Криводол, а 2 – в Хайредин.

Едно от съоръженията, на което е констатирана неизправност е собственост на „Напоителни системи“ – клон Мизия.

Язовирите с работещ основен изпускател са 52, 21 са с технически неизправни основни изпускатели, а при 18 достъпът до основните изпускатели е труден или невъзможен. На 46 язовира са констатирани нарушения по стената, като най-много – 13 са в община Борован, 9 в Бяла Слатина, 7 във Враца, 6 в Криводол, 4 в Мездра и 3 в Хайредин. Язовирите със скъсани или прорязани стени и недовършена процедура по извеждане от експлоатация са общо 9.

Комисията от експерти, извършила обследването, е изготвила предписания и е поставила 30 септември като краен срок за отстраняване на повредите.

На 42 язовири е предписан ограничен режим на завиряване, а 52 са водните съоръжения с препоръка да се почисти пречещата дървесна или храстовидна растителност по стената. Продълбочаване на леглото на преливника е предписано на 21 язовири, а насипване, подравняване и уплътняване на короната на язовирната стена е необходимо на 7 язовири.

Comments

Tags:


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑